hsbank

Sponsoravtalen med Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank er hovedsponsor for AHFK. Banken overfører årlig en betydelig sum i sponsormidler. Hovedlaget skal igjen fordele summen, som beskrevet i avtalen, til de ulike undergruppene. Utover dette får idrettslaget større og mindre støtte i form av ulike gaver, spesielle arrangement, ekstra bevilgninger etc.

Lokalbanken

Vil du ha din bankforbindelse i nærheten av deg og din egen kunderådgiver? Da er Høland og Setskog Sparebank et riktig valg. Høland og Setskog Sparebank er en solid og selvstendig sparebank med 45 godt kvalifiserte medarbeidere. Høland Præstegjelds Sparebank ble grunnlagt i 1849. I 1912 etablerte Setskog sin egen bank, men etter fusjon i 2010 mellom Høland Sparebank og Setskog Sparebank ble bankene gjenforent til Høland og Setskog Sparebank. Høland og Setskog Sparebank gir årlig store summer tilbake til den lokale samfunnsutviklingen både økonomisk, kulturelt og sosialt. Vårt mål for lokalsamfunnet er at det skal være et eksistensgrunnlag for idrett og kultur hvor mennesker kan utvikle seg.

Vi sponser store og små arrangementer i bygda. Aurskog-Høland Rally og Korslaget Aurskog-Høland er eksempler på større arrangement med stor suksess. Banken deler hvert år ut stipender til lovende utøvere innen kultur og idrett samt et utdanningsstipend. Banken har også et godt samarbeid med flere lokale skoler. Målsettingen er å gi elvene en bedre økonomiforståelse, samt å gi elevene en forståelse av næringslivets rolle som verdiskaper og et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg.

REMA1000slorbak

gsportleorevisjon

romerikesvakstrømfiresafe