Fotballforsikringen 2015

Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen. All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider http://www.fotballforsikring.no

Generelt

 • Fotballforsikringen 2015 gjelder fra og med 1. mars 2015 til og med 29.februar 2016.
 • Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.
 • All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på fotballforsikring.no
 • Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Forsikring av barn 0-12 år

 • Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.
 • Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

 

Lagsforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned.

 • Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager.
 • Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars 2015.
 • Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp.
 • Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

Trener, leder og dommer

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no

Norges Fotballforbund ønsker alle klubber, lag og spillere lykke til med årets sesong!

 

Fotballforsikringen 2015  –  Priser

 

Obligatorisk grunnforsikringTillegg for frivillig utvidet forsikring
Toppfotballforsikring Individuell Pris pr spiller ved tegning for hele spillertroppen
Tippeligaen1.6002.100
OBOS ligaen1.6002.100
Toppserien1.6001.600
ToppfotballforsikringIndividuellPris pr spiller ved tegning av enkeltspiller
Tippeligaen1.6003.100
OBOS ligaen1.6003.100
Toppserien1.6002.600
SENIORFOTBALLEN (MENN OG KVINNER)LagsforsikringIndividuell forsikring
Oddsenligaen32.0001.300
1. divisjon kvinner20.0001.100
3. divisjon menn20.0001.100
4. divisjon menn17.0001.100
Lavere div – 11-er10.6001.100
Lavere div – 7-er og 5-er5.3001.100
UNGDOMSFOTBALL (13 -19 ÅR)LagsforsikringIndividuell forsikring
Alle klasser, 11’er, 7’er og 5’erGratis1.000
BARNEFOTBALL (0 – 13 ÅR)  
Alle klasserNIFs Barneidrettsforsikring900
OLD BOYS/GIRLSLagsforsikringIndividuell forsikring
11’er8.5002.000
7’er og 5’er6.4002.000

 

 

 

Fotballforsikringen 2015  –  Ytelser

 

BEHANDLINGSGARANTI
GrunnforsikringUtvidet forsikring
Frist for oppstart idrettsutredning3 virkedager3 virkedager
Frist for oppstart idrettsbehandling90 virkedager3 Virkedager

 

Idrettsutredning og IdrettsbehandlingFaserGrunn- og utvidet forsikring
AIdrettens Skadetelefon – Meld skaden elektroniskTelefon 02033. kl. 0900-2100 alle dager  JA
BAkuttbehandling. (Offentlige egenandeler eller Idrettens legevakt før skaden er meldt)Akutt *2 000
CIdrettsutredning i idrettens behandlernettverk
 Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF (Obligatorisk før videre henvisning)  

 

Utredning *

 

4 000

 Operasjonsutredning – Styrke- og funksjonstest, SFT før operasjon,Ortose
 Utredning av spiseforstyrrelser
 Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)
DIdrettsbehandling i Idrettens behandlernettverk 
 Behandling hos legespesialist, idrettslege NIMF, manuellterapeut, kiropraktor, idrettsfysioterapeut  

Behandling *

 

3 000
 Operasjon (spesialist i kirurgi) Undersøkelse, kontroll, opptrening, styrke- og funksjonstest SFT, ortose100 000
 Behandling av spiseforstyrrelse10 000
 Utredning og behandling av sammensatte symptomer10 000
5Tannskader50 000
EReiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)6 000
FAnsvar3 000 000
EGENANDEL
Gruppe B, C, D, EGruppe F1 00010 000
GUlykkesdødsfall  
Ved forsikredes dødUtbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger

Utbetales til forsikredes barn under 20 år

50 000150 000

50 000

HProgressiv invaliditetserstatning forsikringssum kr 300 000
Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3

30 000 – 150 000159 000 – 600 000