Aurskog-Høland Fotballklubb ble formelt stiftet 12.11.2012 på Bjørkelangen. Samtlige fotballklubber i kommunen var invitert til å delta i prosessen. Det resulterte i at fotballgruppene i Bjørkelangen Sportsforening (BSF) og Høland Idrettslag (HIL) slo seg sammen. AHFK er en klubb for fotballspillere fra 15 år og oppover.

 

Historikk:
Fotballen i BSF og HIL har lange og stolte tradisjoner. Klubbene har opp gjennom årene fostret mange gode fotballspillere – og ikke minst fotballpersonligheter. Når det er sagt, må vi erkjenne at endringer skjer raskt og at vi må tilpasse oss den virkelighet vi alle er en del av. Samtlige fotballklubber i kommunen har over lang tid samarbeidet for å opprettholde et tilbud med tanke på aldersbestemt fotball, med gode resultater. Nå mente mange at tiden var kommet for å skape ny entusiasme og en ny treningskultur i seniorfotballen. På sikt vil kanskje lokale talenter spille AHFK oppover i divisjonssystemet!

 

Veien videre:
AHFK skal på sikt bli den ledende fotballklubben i kommunen og ønsker å beholde talentene i klubben. Derfor skal arbeidet med gutte- og juniorspillere prioriteres, slik at de ikke forsvinner ut at kommunen før de når junioralder. AHFK ønsker å gi de unge noe å strekke seg etter, og se opp til. Derfor er A-laget også viktig, ikke minst når det gjelder holdninger. Juniorlaget trener av og til sammen med A-laget. A-stallen skal føle at de satses på, at forholdene legges til rette og at de tas vare på som fotballspillere og mennesker med forskjellige personligheter. A-lagsspillere trener fire ganger i uka.

Rekruttlaget skal gi tilbud til spillere som ikke ønsker å legge ned så mye tid og trening i fotballen. Det er viktig for AHFK at disse spillerne også har et tilbud om å spille fotball!

 

Meritter:
AHFK vant det første Indre Akershus Mesterskapet de deltok i. Begivenheten fant sted i Aurskoghallen. Det var en skikkelig vitamininnsprøyting for den nystarta klubben!

Herrelaget vant 4. divisjon i 2015, og i 2016 spiller vi i 3. divisjon.

Akkurat det samme gjorde damelaget faktisk.

Juniorlaget vant 2. divisjon i 2015.

Hjemmebane:
Alle aktiviteter i AHFKs regi skal ( så langt det er mulig ) fordeles 50/50 mellom HIL og BSF sine baner i løpet av sesongen. I 2016 sier regelverket for 3. divisjon herrer at vi kun kan ha en hjemmebane. Derfor spiller A-laget på Høland stadion i år. Det samme gjør G16. Damelaget og G19 spiller på Bjørkelangen.